November 22nd, 2006

fedora 蓝色小药丸

12.1" SXGA+(1400x1050)

假如早些知道有这种屏幕分辨率的本本,就.. (/me 的 640m 是 14.1" 1440x900, 9400 等等是 15.4" 1920x1200, ThinkPad 一般是 14.1" 1400x1050)

后来到 google 去搜索 12.1" SXGA+ 1400x1050,发现已经有了好几台这样的产品
Toshiba Protege M200/205, M400
Fujitsu Lifebook 4000 Series
ThinkPad X60t

屏幕规格 12.1"
分辨率 XGA(1024x768)+MultiTouch, SXGA+(1400x1050)
水平视角 170 度

CPU Core Duo L2400 1.66GHz (1.2V), up to 1.83GHz L2500
HDD: 2.5" Hitachi 100GB 7200RPM SATA
RAM: 1GB DDR2 667MHz, up to 4GB


update 20061206:
iRiver G10 播放器
4" WVGA (800x480)
东芝
3" WVGA

以此类推, 1900x1200 只要 12" 就可以了~~